18 maja 2024

Inteligentne miasto, czyli smart city

1 min read

Smart city to inteligentne miasto

Oznacza to obszar miejski, który korzysta z najbardziej nowoczesnych technologii do poprawienia jakości świadczonych usług publicznych. Mówi się o internecie rzeczy, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Przydaje się także zbieranie i analiza danych oraz rozwiązania chmurowe. Miasto może być naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami, co jest bardzo efektywne i na pewno ważne. Pierwotne koncepcje takich miast były techno-centryczne, jednak później idea mocno ewoluowała i zmieniło się podejście do technologii i takie techn-centryzmu.

Teraz istnieje kilka idei

Obecnie mówi się o:

  • smart cities 1.0 z nowymi technologiami i ułatwieniami dla biznesu. Ta idea jednak nie jest bardzo promowana, lecz krytykowana.
  • smart cities 2.0 to duża rola władz miejskich, a zarządzający miastami są w nim partnerami wszelkich wdrożeń
  • smart cities 3.0 jest to nowoczesny model, stworzony w 2015 roku. Wdrożone rozwiązania odpowiadają na problemy mieszkańców. Technologia i biznes w takim rozwiązaniu bynajmniej nie są najważniejsze.
Inteligentne miasta powinny być efektywne, odporne, adaptacyjne, czyli nieustannie szukające nowych rozwiązań. Konieczne jest szybkie reagowanie na wyzwania. Innowacyjność to ocena przydatności oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Jest to budowanie kultury partycypacji oraz otwarcie na rozwiązania typu civil tech czy open data. Obecnie takie rozwiązania to rzecz godna uwagi i coraz częściej omawiana i dyskutowana. Inteligentne miasta powstają i na pewno powstawać będą. https://newsroom.fibaro.com/smart-city-i-jego-aspekty/
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.